Publicaties

       Gestella krantje                                                                                                                                                                                                               
Driemaandelijks tijdschrift.
Jaarabonnement: 20 euro
 
 
Los nummer: 6 euro, te verkrijgen in de lokale dagbladhandel (Moere, Gistel) en in documentatiecentrum.
 
 
Redactieraad: Dagelijks Bestuur.
Samenstelling en verzending: coördinatie Jan Verheyde.
 
 
Iedereen (leden en niet-leden) kan een artikel aanleveren; verwacht wordt dat de inhoud in overeenstemming is met de doelstelling van de vereniging. Best enkele praktische regels in acht te nemen (Word-document, bronvermeldingen...).
Nadere info kan worden bekomen op het secretariaat.
E-mail: gestella@skynet.be 
 
►     Nieuwsbrief                                                                                                                                                                               
 
Nr. 3 - Juli 2020.
 
►     Nieuwsflash                                                                                                  
 
Nr. 6 - 2020.
- Klik hier om de gratis "Nieuwsflash" te ontvangen.
                                                                                               
►     Andere                                                                                                          
 
♦ CD-Rom beschikbaar met de laatste vijf jaargangen van het 'Gestella krantje'.
 
♦ Brochure ‘Gevecht van Snaeskerke’.
                   (QR-code)