Publicaties

       Gestella Krantje                                                                                                                                                                                                               
Driemaandelijks tijdschrift welke is inbegrepen in het lidgeld (€ 25).
 
 
Los nummer: 7 euro, te verkrijgen in de lokale dagbladhandel (Moere, Gistel) en in documentatiecentrum.
 
 
Redactieraad: Dagelijks Bestuur.
Samenstelling en verzending: coördinatie Jan Verheyde.
 
 
Het krantje is zonder twijfel de belangrijkste publicatie van de vereniging. Iedereen (leden alsook niet-leden) kan een artikel aanleveren; alleen wordt verwacht dat de inhoud in overeenstemming is met de doelstellingen van de vereniging. Best wordt rekening gehouden met enkele praktische regels inzake opmaak (vb.: Word- document, bronvermeldingen,…), nadere info kan verkregen worden bij de redactieraad (via secretariaat/gestella@skynet.be).
 
Onlangs werd een index opgemaakt van alle artikelen die er sedert 1978 verschenen zijn, u vindt ze via de link http://www.gestella.be/sites/default/files/Index%20artikels%20Gestellakrantjes.pdf
 
►    Verjaardagskalender                                                                                                                               
 
Gestella kreeg de beschikking over heel wat aquarellen gemaakt door ons erelid Germain Bonte. Er werd een keuze gemaakt van 12 locaties in Gistel, Moere, Zevekote en Snaaskerke en daarmee werd er een verjaardagskalender (geen jaarkalender) samengesteld.
Het resultaat is zeker de moeite waard om deze kalender in huis te halen. Vele inwoners van Groot Gistel zullen met nostalgie mijmeren bij heel wat mooie tekeningen.
Nu de feestdagen er stilaan aankomen is het zeker een origineel geschenk dat onvermijdelijk bij velen herinneringen aan vroeger zal oproepen. De kalender (afmetingen 42cm/30cm) is te koop in ons documentatiecentrum voor de prijs van € 10 (leden € 9).
 
►     Nieuwsbrief                                                                                                                                                                               
Nr. 4 - oktober 2021.
 
►     Nieuwsflash                                                                                                  
 
Nr. 8 - 2021.
- Klik hier om de gratis "Nieuwsflash" te ontvangen.
                                                                                               
►     Andere                                                                                                          
 
♦ Brochure ‘Gevecht van Snaeskerke’.
                   (QR-code)