Immaterieel erfgoed

     (De Godelieveprocessie is officieel in 2017 erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van Vlaanderen).