Tijdschrift

'Gestella Krantje'.  
Jaargang 42, nr. 3, Juli - september 2020.
 
Blz. 49.  Editoriaal (Roger Rondelez).
Blz. 51.  Pest in Gistel (Koenraad Vandenbussche).
Blz. 52.  Notariaat Heyvaert (Marcel Denduyver+).
Blz. 56.  
De bisschop van Thagora wordt ereburger van Gistel, Mgr. Koen Vanhoutte.
              (Jan Verheyde).
Blz. 58.  Kwartierstaat Mgr. Koen Vanhoutte.
Blz. 59.  Vroedvrouwen in Westkerke en Roksem 1775-1800 (André Van Poucke).
Blz. 62.  De inventaris van de inboedel van een Westkerkse pastoor 1863 (Stefaan Sabbe).
Blz. 69.  Kerkherstel via taks op drank in Moere (Koenraad Vandenbussche).
Blz. 72.  "Honds-Dulheyd in Roksem en Westkerke" (André Van Poucke). 
    
 
              Nieuwsbrief nr. 3/2020 (Gele blz. 1 - 8).
 
♦ Nieuwe artikels binnenbrengen vóór 10 augustus 2020.
   E-mail: gestella@skynet.be