Documentatiecentrum

Gestella heropende terug haar deuren op zaterdag 20 juni. Het spreekt vanzelf dat we enkele maatregelen moeten in acht nemen met het enige doel de gezondheid van eenieder te waarborgen. Iedereen is uiteraard welkom maar mocht men zich (nog) niet helemaal fit of gezond voelen dan wordt gevraagd een bezoek nog even uit te stellen. Concreet spreken we graag dan volgende zaken af:
- Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 10 personen; de reden is dat we zo een voldoende afstand kunnen bewaren aan de tafels (2 personen per groep van 4 tafels);
- Bij het binnenkomen worden best de handen ontsmet;
- Een goed bijgehouden register van de bezoeken is van belang bij een eventuele “contact tracing”; graag invullen met eigen schrijfgerief; 
- Na gebruik van de PC krijgt deze ook een ontsmettingsbeurt;
- Bij het verlaten van het centrum wordt verwacht dat de tafel waar aan men zat en de stoel waar op men zat ontsmet wordt;
- Na een eventueel toilet bezoek is ontsmetten en persoonlijke hygiëne (handen wassen) een must.
Om dit te realiseren is vereist dat eenieder meewerkt en het ontsmetten van PC, tafel, stoel, toilet... is een verantwoordelijkheid van de gebruiker; we hopen op eenieders good will (gel en doekjes aanwezig).
Het mondmasker is verplicht te dragen.
De deuren van het centrum zullen maximaal open staan om zo veel als mogelijke frisse lucht te laten circuleren.
Er is zoals gewoonlijk mogelijkheid tot het bestellen van een drankje (tegen betaling uiteraard); het staat uiteraard iedereen vrij zijn eigen verfrissing (niet-alcoholisch) mee te brengen.
Er wordt tenslotte gevraagd de raadgevingen van de zaalverantwoordelijke (Jan) op te volgen die eenieders welzijn voor ogen heeft.
   Voorzitter
   Roger Rondelez
 
Het documentatiecentrum van heemkring Gestella is gevestigd op de Oostmolensite in de Molenschuur 'zaal Juul Vanhevel', Warandestraat 29 b, B-8470 Gistel.
 
 
Openingsuren                                                                                                                        
 
Documentatiecentrum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het centrum is iedere woensdag- en zaterdagnamiddag te bezoeken van 13.30 u tot 17.00 uur. Op wettelijke feestdagen en tijdens het eindejaarverlof is het centrum gesloten.
Bijkomende openingstijden zijn er soms voorzien, raadpleeg daartoe de website (cfr Nieuwsbrief). Geleide bezoeken zijn mogelijk, best is een afspraak te maken met het secretariaat via mail (gestella@skynet.be); er wordt zo vlug als mogelijk contact opgenomen voor een concrete afspraak.
 
Werknamiddagen en laat-avond openingen.
♦ Vanaf 1 januari 2020 worden deze niet meer voorzien.
 
Bijdrage raadpleging documentatiecentrum.                                                                         
• Leden: gratis.
• Studenten: gratis. Er wordt verwacht dat er een exemplaar van het 
   opzoekingswerk (paper, eindwerk,...) aan het documentatiecentrum wordt geschonken.
• Inwoners van groot-Gistel: Eerste maal gratis. Daarna € 1/dag.
• Niet-leden: € 1,50/dag.
 
Kosten voor kopieën - digitale en/of papieren versies - bedragen € 0,25/kopie.
 
Men kan er in een ontspannen sfeer van gedachten wisselen over geschiedenis, familiekunde enz.... 
In het documentatiecentrum kan je ondermeer volgende zaken vinden:
- Gedachtenisprentjes; 
- Rouwbrieven;
- Overlijdensberichten met foto;
- Kiezerslijsten; 
- Boeken (genealogische, historische en volkskundige werken);
- Microfilms van de parochieregisters uit de streek. (periode vóór 1796);
- Verder streekkaarten, iconografisch materiaal, archiefstukken in kopie, knipselarchief Gistel;
- Tijdschriften over familiekunde, heemkunde en volkskunde;
- Computers waarop heel wat digitale bestanden kunnen geraadpleegd worden; 
- Mogelijkheid om kopieën te nemen.
 
Bijlage raadpleging documentatie.                                                                       
Het opzet is om de inventaris van de documentatie regelmatig te actualiseren; spijtig genoeg is het bestuur niet volledig geslaagd in haar initieel opzet en is de inventaris niet helemaal up-to-date. Er zijn recent maatregelen genomen om deze achterstand zo vlug mogelijk weg te werken en hopelijk is dit tegen eind van dit jaar gerealiseerd. Dit alles belet niet dat men steeds in het documentatiecentrum terecht kan met zijn of haar vragen en de zaalverantwoordelijke zal u met plezier te woord staan.