Documentatiecentrum

Hallo, beste website bezoeker.
 
We zijn 2021 gestart en het is ongetwijfeld de vurigste wens van iedereen dat het leven terug “normaal” wordt.
Gestella beaamt deze wens volmondig en we gaan ons best doen om onze doelstellingen naar behoren na te streven.
 
Onder voorbehoud van eventuele maatregelen die ons nog zouden opgelegd worden openen we terug de deur van ons documentatiecentrum op zaterdag 16 januari a.s. We herinneren er graag aan dat de klassieke coronamaatregelen strikt dienen te worden nageleefd. Het aantal bezoekers is beperkt tot maximum 8 personen en er wordt verzocht:
 - wie zich ziekjes voelt zijn/haar bezoek uit te stellen;
 - bij binnenkomst de handen te ontsmetten;
 - een mondmasker te dragen;
 - de aanwezigheidsregister in te vullen met eigen schrijfgerief;
 - plaats te nemen op de voorziene plaatsen;
 - na gebruik (PC) toestellen te ontsmetten.
 
De Voorzitter
Roger Rondelez
 
Het documentatiecentrum van heemkring Gestella is gevestigd op de Oostmolensite in de Molenschuur 'zaal Juul Vanhevel', Warandestraat 29 b, B-8470 Gistel.
 
 
Openingsuren                                                                                                                        
 
Documentatiecentrum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het centrum is iedere woensdag- en zaterdagnamiddag te bezoeken van 13.30 u tot 17.00 uur. Op wettelijke feestdagen en tijdens het eindejaarverlof is het centrum gesloten.
Bijkomende openingstijden zijn er soms voorzien, raadpleeg daartoe de website (cfr Nieuwsbrief). Geleide bezoeken zijn mogelijk, best is een afspraak te maken met het secretariaat via mail (gestella@skynet.be); er wordt zo vlug als mogelijk contact opgenomen voor een concrete afspraak.
 
Bijdrage raadpleging documentatiecentrum.                                                                         
• Leden: gratis.
• Studenten: gratis. Er wordt verwacht dat er een exemplaar van het 
   opzoekingswerk (paper, eindwerk,...) aan het documentatiecentrum wordt geschonken.
• Inwoners van groot-Gistel: Eerste maal gratis. Daarna € 1/dag.
• Niet-leden: € 1,50/dag.
 
Kosten voor kopieën - digitale en/of papieren versies - bedragen € 0,25/kopie.
 
Men kan er in een ontspannen sfeer van gedachten wisselen over geschiedenis, familiekunde enz.... 
In het documentatiecentrum kan je ondermeer volgende zaken vinden:
- Gedachtenisprentjes; 
- Rouwbrieven;
- Overlijdensberichten met foto;
- Kiezerslijsten; 
- Boeken (genealogische, historische en volkskundige werken);
- Microfilms van de parochieregisters uit de streek. (periode vóór 1796);
- Verder streekkaarten, iconografisch materiaal, archiefstukken in kopie, knipselarchief Gistel;
- Tijdschriften over familiekunde, heemkunde en volkskunde;
- Computers waarop heel wat digitale bestanden kunnen geraadpleegd worden; 
- Mogelijkheid om kopieën te nemen.
 
Bijlage raadpleging documentatie.                                                                       
Het opzet is om de inventaris van de documentatie regelmatig te actualiseren; spijtig genoeg is het bestuur niet volledig geslaagd in haar initieel opzet en is de inventaris niet helemaal up-to-date. Er zijn recent maatregelen genomen om deze achterstand zo vlug mogelijk weg te werken en hopelijk is dit tegen eind van dit jaar gerealiseerd. Dit alles belet niet dat men steeds in het documentatiecentrum terecht kan met zijn of haar vragen en de zaalverantwoordelijke zal u met plezier te woord staan.