Contact

Na het verzenden van het electronisch formulier, zal het onmiddellijk overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van de heemkring voor verder gevolg. Indien we u niet kunnen helpen zullen we uw vraag op ons forum plaatsen.
 
Kosten voor kopieën - digitale en/of papieren versies - bedragen € 0,25/kopie + eventuele verzendingskosten. Het verschuldigd bedrag dient gestort te worden op rekeningnr.: BE64 7380 2973 3552 van heemkring Gestella.