Algemene informatie

Afbeelding banner1.jpg
 
 ♦  Maatschappelijke zetel.                                                                                  
 
Warandestraat 29b
B-8470 Gistel.
Ondernemingsnummer: 443.223.286
Bankrelatie: BE64 7380 2973 3552
Tel: +32 59 27 51 03 (Tijdens de openingsuren)
 
 ♦  Raad van Bestuur.                                                                                                                                                
Voorzitter: Werner Peene
Ondervoorzitter: Lucien Maes
Secretaris - Penningmeester: Noël Denduyver
Adjunct-secretaris - Zaalverantwoordelijke: Jan Verheyde
Afgevaardigde - Voorzitter Alg. vergadering: Roger Rondelez
 
Bestuursleden: Filip Debaillie, John Dumarey, Edgard Vandousselaere, Magda Van Moortel (Coördinator 'Werkgroep inventarisatie rouwberichten en gedachtenissen'), Guido Volcke (Webbeheerder), Gilbert Yperman.
 
 ♦  Stemgerechtigde leden.                                                                           
 
Lucien De Cleer, Benoît Delaere, Jean Huwaert, Herman Peel, Erna Ruys, Stefaan Sabbe, Kaat Schreel, Dirk Van der Bauwhede, Paul Van Pamel.
 
 ♦  Aanspreekpunten.                                                                                   
 
• Bovenlokale samenwerking: Roger Rondelez
• Public-relations: Erna Ruys
 
 ♦  Doelstelling.                                                                                             
 
De doelstelling van de heemkring GESTELLA vzw is de studie van de familiekunde, geschiedenis, heemkunde en volkskunde in al zijn aspecten.
 
 ♦  Achtergrondinformatie.                                                                                                                                                                        
Op 14 oktober 1976 werd de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - kern Gistel - opgericht. Daaruit ontstond dan op 20 september 1990 de heemkring Gestella vzw (gepubliceerd in het BS van 20-09-1990 onder het nummer: 14367. De nieuwe statuten werden onlangs gepubliceerd in de bijlagen van het BS van 28-04-2017).
 
 ♦  Werkgebied.                                                                                                                                                                                         

Pentekening.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het werkgebied van de vereniging omvat Gistel met zijn deelgemeenten  Moere, Snaaskerke en Zevekote.
Ook de parochies van het vroegere Ambacht-Gistel (Bekegem, Roksem, Ettelgem, Sint-Pieterskapelle, Westkerke en Zande).
 
 ♦  Brochure: 'Gestella - wegwijs'.                                                               
 
Het document is een soort handleiding voor de leden (en kandidaat-leden) en bevat alle praktische informatie over de werking van de heemkring en in het bijzonder over de inhoud van het documentatiecentrum en hoe alles te consulteren is.