Tijdschrift

'Gestella Krantje'.  
Jaargang 40, nr. 1, januari - maart 2018.
 
Blz.  2         Editoriaal (Noël Denduyver).
Blz.  3         Het openbaar gerucht... (Roger Rondelez).
Blz.  9         Het klooster van Zevekote 1914-1918 (Edgard Vandousselaere).
Blz. 17        Niet alle inwoners van het Brugsche Vrije waren
                   'Vrijelaeten' of 'Vrijelaeteressen' (Ronny Maes).
Blz. 19        De oorlogsjaren van Odiel Lachat (Germain Bonte).
Blz. 28        Zande en de lotelingen (Ronny Maes).
 
   Nieuwsbrief 2018 nr. 1 (Gele bladzijden blz. 1 t/m 8 - Redactie).
 
♦ Nieuwe artikels binnenbrengen vóór 1 maart 2018.